[[[[[BUDO  [[[[[[

moudrosti BUDO

BUDO = cesta bojovníka (bojové umění)

 

- každá zkušenost (i špatná) je dobrá

- kdo chce být dobrým bojovníkem, nebo mistrem, musí být nejprve dobrým člověkem

- ten kdo se vydává za senseie (mistra - učitele), nemusí jim opravdu být. Člověka za senseie musí považovat především jeho žáci, ne on sám sebe.

- když je žák připraven, učitel se vždy najde.

- lítost, hněv, strach nebo radost můžou člověku zatemnit mozek a potom často dělá rozhodnutí, která po vyprchání těchto pocitů bohužel musí korigovat

- myslete, aby jste se naučily nemyslet - uměním moudrých mistrů a budoků (bojovníků) je dostat se do stavu NEmyšlení. To znamená jednat instinktivně (reflexivně) a bez přemýšlení. V tomto stavu je člověk schopen ubránit se a přemoci i 2x většího jedince, než je on sám. Jakmile se ale mysl začne zabývat například tím jak vypadá protivník může to znamenat nezdar.

- bojové umění se neučíme pro to, abychom chránili vlastní zájem, ale abychom chránili pravdu a právo své nebo druhých. - největší neštěstí je to když se učí bojové umění zlý člověk, nebo člověk který má zálibu jen v sám sobě. Může se třeba stát že se stane nehoda kterou zaviní člověk co zná bojové umění, a ublíží (uškodí) druhému, který Budo nezná a který v dané situaci za nic nemůže. A to jen proto že i on utrpěl nějaké újmy ať na majetku či zdraví. Ve vzteku zneužije Budo a ublíží (uškodí) nevinnému. Proto je v Budo důležitá hlavně duševní stránka a ne jen  tělesná znalost technik. Takový člověk by se Budo neměl nikdy učit.

- správná znalost Budo nespočívá jen v rozvíjení těla a učení boje, ale také v rozvíjení duše a mysli.

- tygr a drak - znalosti bojových technik a fyzická stránka budoky je TYGR. Znalost moudrostí a duševní stránka budoky je DRAK. Dobrý budoka je  tygr i drak.
TYGR - je rychlý, umí bojovat a jedná instinktivně (bez přemýšlení). Dá se naučit.
DRAK - je moudrý a má vždy na výběr. Nedá se se naučit. Člověk se jím stává během života za pomoci moudrostí.

- kdo se chce učit bojovat, musí se naučit nejdřív lidem pomáhat. Protože ubližovat je tak snadné!

- rozvíjení duše a mysli - učit se moudrosti a praktikovat je prospěšná činnost. Můžeme tak potom v životě pomoci sobě a hlavně ostatním kteří budou pomoc potřebovat. Někdy stačí člověku jen poradit, předat moudrost a on se dokáže pak problému zbavit.

- vlastní duše a mysl je víc než vlastní tělo

- bojové umění se neučíme proto abychom:
- chránili vlastní zájem
- dokazovali druhým že jsme lepší než oni
- je předváděli druhým s pocitem že to umíme a oni ne
- ubližovali druhým když není důvod jako například sebeobrana, nebo obrana osoby která to potřebuje
- vyhledávali boj nebo ho sami bez vážných důvodů začali
 
- bojové umění se učíme proto abychom:
- chránili pravdu a spravedlnost
- uměli ubránit sebe a druhé v případě potřeby (při napadení, útoku)
- získali moudrosti a mohli lidem pomáhat.

- cílem budoky (toho kdo se učí Budo) je získanou fyzickou zdatnost a znalosti technik pokud možno nikdy proti nikomu nepoužít. V případě nastávajících problému je správné snažit se vše vyřešit bez boje = takzvaně "slovně". Nejprve použít svou znalost moudrostí a pouze  když není jiná možnost teprve použít Budo = v sebeobraně když jsme v právu, v obraně osoby která je v právu.

- pokud jsme někomu záměrně s úmyslem uškodily a jednalo se o nevinnou osobu - nemáme právo použít Budo na svoji obranu. Nechránili bychom totiž pravdu, ale její opak (lež, zlo ...). Nejednalo by se pak o použití Budo, ale o zneužití Budo.

- ten kdo použije Budo - musí tak učinit pouze v případě nutnosti. viz: cíl budoky

- ten kdo zneužije Budo - nemá právo se dále Budo učit a nikdy se z něj nemůže stát čestný Budoka. Takový člověk má jen jedinou možnost a to je předat v moudrosti druhým ponaučení že se Budo nemá zneužít a jako příklad uvádět svůj prohřešek, přiznávat se k němu a přiznávat hlavně to že chyboval a udělal to špatně.

- Nejvyšší forma mistrovství je mimo techniky. Je to mistrovství vlastního Já.

- cvičením zadržení dechu během výdechu lze zabránit ztrátě vědomí při zásahu vitálních míst.

 

START

pagro@tiscali.cz