Co je to práce na černo?

 

Úvodem:

Tato země, naše planeta a celý vesmír, to vše tu bylo dříve než člověk. A to vše má také svoje zákony. Budeme jim říkat vesmírné zákony a zákony přírody. Když je člověk moudrý a nalezl smysl života, jeho vlastní zákony zdravého rozumu se shodují s těmito zákony vesmíru a přírody. Vesmírné a přírodní zákony dávají prostor pravdě, právu a spravedlnosti a nikdy nedají prostor negativům a to jsou zlo, lež, bezpráví a nespravedlnost. Přírodní a vesmírné zákony nevytvořil člověk a jsou stavěny tak, aby bylo všem stejně dobře a zvítězilo dobro nad zlem, když je budou všichni dodržovat. Jsou to tedy zákony, které má povinnost dodržovat každý, kdo se pohybuje na této zemi i všude jinde. Cokoliv zlého a špatného se nám stane, má za následek nedodržení a porušení právě těchto přirozených zákonů. Porušení těchto zákonů znamená vždy někomu nějak uškodit a to je špatné. Tyto zákony můžeme nazvat jako zákony přirozené, protože je nevytvořil člověk, ale už tu jsou automaticky. Na druhé straně člověk vytvořil spoustu zákonů a postupně vymýšlel další a další. Tyto člověkem vytvořené zákony se dají nazvat jako nepřirozené – umělé. Umělé zákony jsou tvořeny člověkem a proto není divu, že čas od času se vyskytnou zákony špatné. Dobrý a moudrý člověk se smíří s tím, že je správné, abychom měli všichni stejně a neexistovali rozdíly. Špatný člověk se s tímto nesmíří a chce mít víc než mají ostatní. Když potom takovýto špatný člověk získá pravomoc k vytvoření zákonů, je to neštěstí pro ty kteří jsou považováni za obyčejné a méněcenné, neschopné se bránit. V minulosti toto bylo vizitkou králů, což je typický příklad. Král bohatnul díky tomu, že nechal okrádat bezbranné a ti se pak kvůli tomuto přístupu stávali chudými. Místo toho aby měli všichni dostatek, stalo se to, že někteří měli nadbytek a jiní kvůli nim potom nedostatek. Kdyby však všichni dodržovali přirozené zákony, celý svět by byl spokojen. Přirozené zákony hovoří jasně: Všichni lidé jsou si rovni a nikdo není víc, než kdokoliv jiný. Pouze člověk páchající zlo, může být něco méně než člověk dobrý.

Je zřejmé že pozemské umělé a člověkem vytvořené zákony, si někdy odporují se zákony přirozenými = vesmírnými (přírodními). Jistým důkazem tohoto odporování je často přítomná nespravedlnost.

Práce na černo:

Často se hovoří o problémech s prací na černo. Co to ovšem vlastně ta práce na černo je? Umělé zákony považují za práci na černo práci takovou, když ji někdo vykonává bez povolení a potají. Když je to práce z které nejsou odečteny daně a srážky z výdělku. Podívejme se jak toto hodnotí zákony přirozené, zákony vesmíru a přírody. Člověk číslo 1 potřebuje vykonat nějakou práci. Nezvládne ji sám a proto shání pracovníka. Člověk číslo 2 je pracovník, který si chce vydělat nějaké peníze a nějakou práci shání. Člověk č.1 se setká s člověkem č.2 a dohodnou se, že člověk č.2 bude pracovat měsíc a každý den po skončení práce dostane od člověka č.1 ihned zaplacenu smluvenou částku. Je to dohoda mezi nimi dvěma a oba jsou spokojeni. Není přece důvod, aby tu zasahovala nějaká třetí strana a ta někomu přikazovala, nebo zakazovala práci požadovat, nebo vykonat. A už vůbec nemá právo žádná třetí strana se obohacovat z dohody dvou lidí. Nemá právo požadovat část peněz, když  nepracovala jako člověk č.2. Prostě a jednoduše dva lidé se dohodli a jejich dohoda nepřinese jiným lidem žádnou škodu na zdraví, ani jim jinak neuškodí, tak po tom nikomu nic není na čem se ti dva dohodli. Každý ať se stará o sebe tak jak umí. Neškodí-li jinému, nemá právo být kontrolován.

Proč by nevinná dohoda dvou lidí měla být nelegální? Proč by se dva lidé nemohli na něčem dohodnout? Zamysleme se sami jestli nám toto připadá jako práce na černo. Jestli ne, tak nepřipadá nám náhodou jako práce na černo to, když někdo bere bez našeho souhlasu část toho, co jsme si vydělali? To co si člověk vydělá je celé jeho. Nikdo nemá právo mu z toho cokoliv brát. Není náhodou práce na černo práce taková, z jejichž výdělků pak někdo proti naší vůli něco krade? Tak co je to tedy práce na černo?

PS: Někteří vysoce postavení by mohli tvrdit, že stát z něčeho musí peníze získat. Odpověď je: Ať se stará každý sám o sebe. A tvrzení typu: Stát dává peníze lidem v různých podobách zpět? Ano, část toho co nám bylo ukradeno, asi skutečně dostaneme zpět. Kolik nám však bylo ukradeno a kolik dostaneme zpět?

 

START

 

@