MOUDROSTI

 

 

Situace, nebo označení

 

Moudrost

 

1

Smysl života - člověk a jeho okolí

 

Člověk má pomáhat druhým a když to není třeba, má zachovávat neutrální=nevšímavý postoj, rozhodně však nemá druhým škodit. (druhým = všem živím, škodit = ubližovat, omezovat, zranit, a vše další co je negativní)

2

Moudrý člověk

 

 

Moudrý člověk nepovažuje sám sebe za moudrého a také o sobě neříká že je moudrý. Pouze může říci, že se učí moudrosti. Za moudrého ho mohou považovat ostatní, ale ne on sám.

Ten kdo o sobě říká že je moudrý, nemusí jím ve skutečnosti být, protože pravý moudrý člověk toto neříká. Pravý moudrý člověk se nepovyšuje nad ostatní i když zná stovky moudrostí. Moudrý člověk tyto moudrosti jen může předávat dál. (to samé platí pro učitele-mistra)

3

Důvěra bez zkoumání a uvažování

 

 

- nevěř něčemu jen proto, že jsi to někde slyšel nebo četl

- nevěř tradicím jen proto, že se utvářely po mnoho generací

- nevěř něčemu jen proto, že to zastávají mnozí

- nevěř něčemu jen proto, že je to psáno v náboženských knihách

- nevěř něčemu jen proto, že je to založeno na autoritě tvých učitelů a starších.

 

Ale pozorováním a analýzou se dopátrej toho, co souhlasí s rozumem a směřuje k žádoucímu kladnému výsledku, dobru a prospěchu jednoho a všech, pak to přijmi a žij podle toho.

4

Zvyklosti a věci které dělají skoro všichni

 

 

když má 99 lidí stejný názor a 1 člověk má jiný než těch 99 lidí, tak to nemusí znamenat, že těch 99 lidí musí mít zákonitě názor správný a ten jeden jediný člověk názor špatný. (může se klidně jednat například o největší lidský omyl)

To že všichni ostatní dělají jednu a tutéž věc ještě nemusí znamenat, že to dělají správně

Nepřemýšlet a jednat podle ostatních a přemýšlet a jednat podle pravdy, je velký rozdíl.

- Když všichni skáčou z mostu, myslíš že to musíš udělat taky?

5

Člověk stejný jako všichni ostatní a člověk výjimečný

 

 

výjimečnost má větší hodnotu než opakující se stejnost. Proto si nedělej nic z toho, že jsi jiný než ostatní. Když všichni tancují a ty jediný ne, protože tě to nebaví a připadá ti to zbytečné, nemusíš se cítit jako neschopný odpadlík. Když nechceš tak nemusíš. Každý má jiný způsob zábavy a každý se baví jinak a něčím jiným. Pokud tvoje volba nikomu neškodí, tak není špatná.

6

Lidé a vztahy mezi nimi

 

všichni jsme si rovni a nikdo není víc než ten druhý - možná jen v případě když někdo dělá špatné věci, tak může být něco méně než dobrý člověk

7

osobnost

Osobnost člověka se projevuje v činnosti a v činnosti se také utváří

8

Vnitřní a vnější vzhled člověka

 

Nesuď člověka podle toho jak vypadá, protože i pod krásnou a nevinnou tváří se může skrývat bestie. Nebo naopak nehezká tvář může být součástí těla s hodnou a dobrou duší.

Nebo také malý může s pomocí technik překonat obra.

9

První dojem

 

 

nedej na takzvaný první dojem, protože první dojem je jedním z největších lidských omylů. Nejdříve poznej jaký je člověk uvnitř a potom si o něm teprve udělej svůj názor. Někdo totiž může jen předstírat aby získal dobrou pověst. Jiný zase napoprvé neprojevil všechny svoje schopnosti, nebo neměl zrovna svůj den a zítra by mohl být ze všech nejlepší. Každý by se měl však snažit vypadat i navenek dobře. Pečovat o duši i o tělo.

10

Soutěžení

 

snaž se nepřipustit si myšlenku že jsi lepší než někdo druhý a nechtěj jiným lidem ani sám sobě dokazovat že jsi lepší než oni

11

Souzení druhých

 

nesuď a nebudeš souzen. Nesuď druhé lidi protože pokud ti neuškodili, nemáš na to právo. Když někdo udělá něco nevědomě špatně, nesuď ho a neříkej o něm že je nějaký (špatný, blbý ...)

12

Bohatství a majetek

 

zdraví a duševní bohatství v podobě moudrostí a znalostí je mnohem víc než fyzický majetek. O majetek můžete přijít, ale o znalosti a moudrosti = o vaše duševní bohatství nepřijdete. To vám nikdo neukradne i když ho budete mít mnoho. Proto je lepší být bohatý duševně, než majetkově.

13

Cíl člověka

Honba za cílem vede k narušení vnitřního klidu, je třeba dát pozor abychom se nestaly otroky našich přání. Následovat může: neštěstí, zklamání a utrpení.

14

Cíl 2

Ke vskutku hodnotným cílům není krátkých cest

15

Boj a jeho použití

 

neubližuj druhým a nezpůsobuj jim bolest, pokud tě někdo nenapadl a nejde ti o život, nebo pokud nebráníš jiného napadeného. Vždy stůj jen na straně práva a spravedlnosti – pouze za to má smysl bojovat

16

Problémy při jednání s lidmi

 

Kde není rozum, tam se těžko dosahuje spravedlnosti a tam se dá těžko něco dělat

17

Lidé které nezajímá hledání pravdy a upřednostňují nebo vnucují všem svůj názor. Nejeví zájem poznat moudrosti.

Ano, je to tvoje volba. Když nechceš hledat pravdu, tak ji nehledej. Proč by ses měl učit chodit, když ti stačí lézt po čtyřech.

18

Lidé kteří se starají o druhé a všímají si jich ze zvědavosti

Nevšímej si ostatních nestojí-li o to, nebo když nepotřebují pomoc

19

Lidé kteří sledují pohledem druhé a takzvaně čumí.

 

 

Dívání: Nesleduj druhé nestojí-li o to, může jim to vadit a navíc je to zbytečné. Podívání: Neškodné je pouze okamžité zjištění situace, když třeba něco uslyšíme za námi. Můžeme se podívat co se děje, zhodnotit situaci, a je-li tam jiný člověk náš pohled tam nemá zůstávat = vrátit se ihned zpět a hledět si svého, neboli dívat se na cestu. Je rozdíl mezi díváním a podíváním. Podívání je jen zjištění situace, ale dívání může druhým vadit. Dívání na druhé je zbytečné.

20

Nevšímání druhých. Lidé kteří se starají o druhé a všímají si jich ze zvědavosti

Nevšímat si druhých a hledět si svého je zdá se velké umění. Vyžaduje to zvítězit nad zvědavostí a tedy sám nad sebou.

21

Poučování a varování před chybami

 

 

Když někdo udělá chybu, která lze napravit a přesto jí však nenapraví, není vhodné, aby pak takový člověk druhému radil, že nemá dělat tu samou chybu. Pokud chce radit, ať tuto chybu nejdříve napraví. Jak se říká: Nejdřív si zameť před vlastním prahem a potom mluv na druhé.

Když však někdo udělá chybu nenapravitelnou, je potom naopak vhodné aby druhému poradil.

Nenapravitelná chyba však není taková chyba, která nejde odstranit jen kvůli tomu, že na to člověk psychicky nemá. Má totiž možnost bojovat sám se sebou, nebo poprosit druhé o pomoc. Nenapravitelná chyba je taková chyba, která nelze napravit s principu zákonitosti.

22

Člověk má rád lidi, ale chová se špatně ke zvířatům

 

Mít rád lidi, ale zároveň škodit zvířatům a podporovat jejich zabíjení, nebo je sám zabíjet, není vizitkou dobrého člověka

23

Křesťanství a postoj k okolí

 

 

Věřící křesťan, který se řídí jen biblí a vším ostatním pohrdá je jako stroj bez rozumu – Je jednostranný. Avšak takový věřící křesťan, který mimo bibli studuje i modrosti z jiných zdrojů, má šanci stát se  moudrým člověkem. Pravda může být i mimo tradiční knihy. Je třeba použít také rozum k rozeznání pravdy.

24

Pozor na lidi

 

Když člověk chce a umí vymyslet důvod, tak dokáže ospravedlnit i svoje špatné jednání.

25

Pozor na lidi 2

 

Když člověk umí šikovně řečnit, dokáže zdůvodnit a omluvit i zlý skutek. A pak to celé vypadá tak, že to vlastně udělal správně.

26

Lidský rozum

Člověku byl dán rozum proto, aby ho využíval a ne, zneužíval !

27

Získávání něčeho

Získat něco cestou zla a boje, není žádné umění. Získat však něco cestou dobra a míru, to je pravé umění člověka.

28

Lidé říkají: takový je život

Nelze se odvolávat na to, že život, nebo svět je takový. Svět takový na začátku nebyl. Svět a život je jen takový, jaký si ho lidé udělali.

29

Lidé říkají: Proč bych nekouřil? Stejně musím na něco umřít.

Umřít na nemoc způsobenou vlastní vinou, nebo umřít z důvodu dřívějšího zanedbávání sebe a špatného jednání, není nic složitého. Umřít však vlivem stáří – tedy řečeno zemřít na stáří, to je umění.

30

Lidé a průběh života

Když člověk sbírá moudrosti a získává vnitřní bohatství, když během svého života koná dobro a rozdává lásku, pro toho je pak smrt jen přechodem a ne koncem.

31

Člověk a činnost, která ho hodně baví – jiným však někdy může tímto škodit

Není-li to k životu nutné, tak i když tě to hodně baví, ale omezoval bys tím druhé, nebo jim jinak škodil, nedělej to!

32

Rozdílnost konání

Každý má právo dělat si co chce a jak chce, ale jen v případě, že tím nikomu a ničemu neškodí.

33

Lidské chyby

Mnohem horší než nehledat v sobě chyby, je své chyby nalézt, vědět o svých chybách, ale nic s tím nedělat.

34

Sny a zaujatost, jednání bez přemýšlení

Zasněnost a zaujatost totiž často brání naší mysli jednat s rozumem. Až se člověk probudí a je po všem, může zjistit že jednání bez rozumu způsobilo vznik negativních následků, které je mnohdy složité odstranit.

35

Lidé říkávají: co se má stát, to se stane.

Ten kdo nenastoupí na loď, nemůže ztroskotat na moři. Kdo chce mít jistotu, že nikdy nespadne ze stromu, stačí aby na něj nikdy nelezl

36

Oddávání se věcem

Člověk má být vždy nad věcí, rozhodně ho nemá daná věc ovládnout a člověk se nemá stát této věci otrokem.

37

Vztah dvou lidí – manželský vztah

Vztah dvou lidí přestává mít smysl v okamžiku, kdy se jeden druhému rozhodne lhát., nebo kdy jeden druhému začne vládnout a musí být vše podle něho.

38

Vztah mezi lidmi v manželství a soužití

Trvat na tom aby bylo vše podle Vás je základem pro nefungující vztah.

39

zdokonalování

Zdokonalování sebe znamená být lepší než dříve, v žádném případě to neznamená být lepší než někdo jiný (někdo druhý)

40

Nelze něčemu čelit věčně – i trpělivost má hranice

I malá kapka vody opakovaně dopadající je schopna proděravět tvrdý kámen

41

Posuzování situace

Těžko posuzovat situaci, ke které se vyjadřuje pouze jedna strana. Chceme-li poznat pravdu, je třeba znát i druhou stranu mince.

42

Různí lidé

Je-li v okolí člověk o němž máme pochybnosti a vypadá to, že je ovlivněn negativními silami, je lepší méně mluvit a více mlčet

43

zodpovědnost

Člověk nenese zodpovědnost za to, že někomu ublížil nevědomě. Například zašlápnutí mravence kterého neviděl. Na druhé straně bude zodpovědný, pokud poškozuje druhé životy s úmyslem, aniž by byl ohrožen jeho život vlastní, nebo někoho z bližních.

41

Zdraví a život

Člověk má právo a povinnost chránit svoje zdraví a svůj život. Likvidace hmyzu, nebo jiných tvorů, kteří přímo ohrožují zdraví, nebo život člověka, není zlý skutek.

42

okolí

Své okolí je třeba dobře pozorovat ne proto, abychom je kritizovali, ale uvědomili si, zda podobné nedostatky nenosíme sami v sobě. Stále však platí, nevšímat si ostatních pokud o to nestojí.

43

Vývojový stupeň

Každý člověk se nachází na určitém vývojovém stupni. Tento vnitřní vývojový stupeň je tím vyšší, čím více a déle člověk pracuje na sobě samém a zároveň v tomto duchu pomáhá i ostatním.

44

Vývojový stupeň 2

Ten kdo je schopen zneužívat druhých, nemůže vykazovat vyšší stupeň vnitřního vývoje.

45

Škodící člověk

Člověk, který svým chováním škodí ostatním, ubližuje především sám sobě.

46

Útok – první kdo ho provede

Sám od sebe zaútočit nemusí být špatné, když je to provedeno za účelem ochrany práva a spravedlnosti. Mohu být jako první kdo zaútočí, ale musí to být duchu spravedlnosti a ochrany práva svého i jiných

47

hádky

Místo hádky je lepší mlčet, nebo odejít. Někdy je však nutno zůstat a bránit ty, kteří mohou být proti právu poškozeni.

48

Lepší život

Pro lepší (dobrý) život je třeba žít s mírem, v harmonii, s láskou, se získáváním moudrostí a zároveň také žít bez soutěžení a boje, bez neklidu a uspěchanosti, bez nenávisti, bezcitnosti, sobectví a dalších negativ.

49

Rady od lidí

I když získáš rady od 100 lidí, vždy se rozhodni sám

50

kritizování

Kritizovat, to není žádné umění. To zvládne každý. Najít však i v té nejobyčejnější věci nějakou krásu, to je pravé umění.

51

Cizí věci

Nevšímej si věcí které ti nepatří! Nikdy na ně také nesahej a rozhodně je nepoužívej.

52

ženy

Nevšímej si žen o kterých víš, nebo u kterých je zřejmé že mají svého partnera. Nedívej se na ně a už vůbec se je nesnaž získat. Takové ženy jsou zakázané. Totéž platí pro ženy v otázce mužů.

53

Sebekázeň

Sebekázeň je vlastnost klást na sebe a své jednání přísná měřítka a dokončit započaté dílo. Abychom byli šťastni soustavně musíme se vystavovat nekonečným obtížím. Život postupuje zvláštně: Hledáme pohodlí, pohodlí vytváří ulehčení, ulehčení vytváří slabost, slabost produkuje chudobu a chudoba vytváří obtíže.

54

Sebedisciplína

Sebedisciplína znamená vždy dělat to, o čem víme, že je správné, aniž záleží na tom, co chceme dělat nebo jaké mimořádné překážky existují.

55

Lidé co si o sobě hodně myslí a mají své EGO hodně vysoko – přeceňují se.

Lidé s vysokým sebehodnocením mají tendenci přeceňovat vlastní síly. Bývají hluční a chtějí být středem pozornosti ve skupině. Jejich sebehodnocení při neúspěchu často utrpí vážný otřes. Nadměrně zvýšené sebevědomí vede k falešné sebedůvěře.

Ego vede ke konfliktům a k narušení harmonie ve světě.

56

Skromnost (jap. Kenson)

Skromnost znamená nedostatek pýchy, hrdosti na vlastní výkony.

57

Cesta člověka

Nikdo tě nesmí svézt z tvé cesty, jsi-li přesvědčen že konáš dobro.

Každý má právo zvolit si svoji vlastní cestu, pokud na ní nebude škodit.

Nikdo nemá právo určovat druhému kterou cestou půjde.

58

označení člověka mistrem = Mistrovství

K pravému mistrovství krátká cesta nevede.

 

 

 

 

 

 

 

 

Moudrosti jsou posbírané z různých koutů. Kdo je autorem jednotlivých moudrostí není důležité (je to patrně nějaký moudrý člověk), protože moudrosti mají sloužit všem. Jsou pro všechny. Já je pouze sbírám.

 

pagro@tiscali.cz

 

[