Smysl života

 

Smysl života spočívá v jednom slově které má však v sobě všechno. Tím slovem je láska. Láska je jediný smysl života. Zdá se že je to pouhé slovo,  které označuje jen jednu věc. Pokud je však láska ve všem je to skutečně smysl života. Láska se může projevit jakkoliv a kdekoliv a může být skutečně všude. Můžeme mít rádi lidi, zvířata, sami sebe, vodu, vzduch, přírodu a toho kdo nám dal život. S láskou můžeme druhým pomáhat, starat se o ně atd. V lásce je pomoc, úcta, ohleduplnost a všechno dobré. Láska nám pro život stačí protože ji můžeme projevit kdekoliv. S láskou děláme to co je správné.

Čím více lásky rozdáme a projevíme, tím lepší bude náš život. Je hezké mít někoho rád, je hezké mít rád někoho a ještě k tomu další, ale nejhezčí je mít rád všechny kdo si ta zaslouží, zejména pak nevinné.

Spousta lidí má ráda sebe, svoji rodinu, svoje blízké a svého stvořitele. Tím však jejich láska skončila. Existují však lidé kteří k tomu všemu ještě přidávají lásku k přírodě, zvířatům a spoustě dalších věcí. Čím více máme rádi, tím lepší jsme a tím větší radost z nás může mít ten kdo nás stvořil. Je to o tom, zamyslet se a být ohleduplný ke všemu co je kolem nás. Zvířata si nás nevšímají (s výjimkou komárů a podobného hmyzu), tak nebuďme horší než oni a nevšímejme si jich také.

 

Nevědomý neznalý a obeznámený sobec

 

Nemůžeme odsuzovat člověka který jí maso a nikdy se nad tím nezamyslel. Můžeme mu pouze poskytnout informace a přivést ho na cestu: zamyšlení sám nad sebou, aby přestal být nevědomý a neznalý. Někdo je neznalý a nevědomý celý život, protože se nikdy nezamyslel, nebo nikdy nepotkal nikoho znalého - moudrého. Nejde odsuzovat ty co o tom zatím nevědí. Zůstává však jedna pravda a to je to, že i když o tom nevědí, tak podporují zabíjení zvířat. Takový člověk je v určité fázi vývoje a je nevědomý – neznalý.

Jiné je to však v případě kdy už si člověk všechno uvědomil, ale kvůli své sobeckosti stále pokračuje ve svém jednání. Bylo mu vysvětleno a objasněno, že zabíjet a podporovat zabíjení je špatné, ale on se nevzdá svého jednání a sobecky hledí jen sám na sebe. Takový člověk je mnohokrát horší než ten který je nevědomý, protože už ví, ale jedná opačně. Takový člověk se dá nazvat jako obeznámený sobec. Obeznámený sobec má na výběr. Buď si vybere trochu složitější cestu na které se bude ohlížet na druhé a stravovat se jiným plnohodnotným a neškodným způsobem – zachrání tak spousty životů a nevinných tvorů. Přestane být sobcem a stane se moudrým a dobrým člověkem. Dá to však trochu práce. Nebo si vybere tu jednodušší cestu na které bude hledět jen sám na sebe a svoje pocity. Kvůli němu budou zbytečně umírat nevinné bytosti jen proto, aby se na chvíli nacpal. Zůstane sobcem!

 

Je to věc každého jakou cestu si vybral?

 

Často se s oblibou říkává: Já to budu dělat tak a ty se o to nestarej – je to moje věc. Nebo: Dělej si to jak chceš, ale nepřesvědčuj mě že zrovna tvoje volba je správná, já to budu dělat jak chci já a to není tvoje starost.

Ti kteří svou volbou neomezují a neohrožují druhé a kvůli kterým díky jejich volbě nikdo netrpí, nemohou být napadeni. Ti kteří jejich styl života napadají se prozrazují že jsou špatní. Dobré není důvod napadat a ti mohou s klidem všem říct: Nestarejte se o nás a neodsuzujte nás. Naše volba sebou nenese následky na jiných. Nechte nás na pokoji, protože jsme se tak rozhodli a je to naše věc.

Avšak ti kteří svou volbou omezují a ohrožují druhé a kvůli kterým díky jejich volbě trpí nevinná bytost, mohou být napadeni. Tito nemohou říct: To je naše věc, nestarej se o to, vás se to netýká. / Týká se to hlavně těch zvířat která jsou, nebo mají být zabita. Zvířata nechtějí zemřít, ale nemají jinou možnost když je někdo vězní. Nemohou se bránit a sami nic nezmůžou. Pokud se do toho nevloží opět člověk, bude to pokračovat stejným způsobem po další roky a století. Špatný člověk v tomto případě nemá právo říkat věty jako: Nestarejte se o to že zvířata zabíjím. Vy je nezabíjíte a nejíte, ale já ano. Já se nestarám o vás, tak se taky vy nestarejte o mě. Prostě se nestarejte o to co dělám!  Jenomže když někdo někomu ubližuje, tak už to není jen jeho věc. Je to i zároveň věc spravedlnosti, práva a těch co cítí povinnost druhým pomáhat a zachraňovat je. Zvíře je v tísni a v nouzi to znamená že potřebuje pomoc. Každý dobrý člověk pomáhá všem kdo to potřebují. Proto ten kdo páchá zlo, nemá právo říkat, že je to jeho věc.

 

Ubližovat druhým to není žádné umění. To zvládne každý. Naučit se však pomáhat lidem i všem kdo to potřebují, to je pravé umění! Ubližovat je tak snadné !

 

 

pagro@tiscali.cz